สถานะการจองห้องประชุมวันนี้
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ
ห้องประชุมเล็ก
โซนประชุม Free Sitting
รายชื่อผู้จองห้องวันนี้
ไม่พบข้อมูล
รายชื่อผู้จองห้องล่าสุด
โซนประชุม Free Sitting | นายกฤษฎา โพธิดารา
07 ก.ค. 65 09.00 น. - 16.00 น.
Lecture Resident
โซนประชุม Free Sitting | นายกฤษฎา โพธิดารา
06 ก.ค. 65 09.00 น. - 16.00 น.
Lecture Resident
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ | นายกฤษฎา โพธิดารา
27 มิ.ย. 65 09.00 น. - 12.00 น.
ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน
โซนประชุม Free Sitting | นายกฤษฎา โพธิดารา
20 ก.ค. 65 09.00 น. - 16.00 น.
Lecture Resident
ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ | นางสาวจันทร์ธณา ปัตเมฆ
01 ก.ค. 65 14.31 น. - 16.30 น.
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการเฉพาะกิจ
สถานะการจองรถวันนี้
รายชื่อผู้จองรถวันนี้
ไม่พบข้อมูล
รายชื่อผู้จองรถล่าสุด
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวผการัตน์ รักษ์ย่อง
15 ต.ค. 63 06.00 น. - 12.00 น.
โรงแรม NY city resort and spa อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวศิริพร พรพิรุณโรจน์
30 ต.ค. 63 08.30 น. - 16.30 น.
โรงแรมใบหยก
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวศิริพร พรพิรุณโรจน์
29 ต.ค. 63 08.30 น. - 16.30 น.
โรงแรมใบหยก
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวศิริพร พรพิรุณโรจน์
28-30 ต.ค. 63 08.30 น. - 16.30 น.
โรงแรมใบหยก
รถยนต์ส่วนกลาง | นางสาวสุนันท์ นาคกร
14 ก.ค. 63 08.00 น. - 16.30 น.
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ