ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ [1]
22 - 40 ที่นั่ง

การประชุมต่อไป

ไม่พบข้อมูล
ห้องประชุมเล็ก [2]
7 ที่นั่ง

การประชุมต่อไป

ไม่พบข้อมูล
โซนประชุม Free Sitting [3]
8 ที่นั่ง

การประชุมต่อไป

ไม่พบข้อมูล