ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ [1]
22 - 40 ที่นั่ง

การประชุมต่อไป

นางสาวสโรชา สงวนปรางค์ | ประชุมกลุ่ม
22 มี.ค. 66 08.30 น. - 16.30 น.
ห้องประชุมเล็ก [2]
7 ที่นั่ง

การประชุมต่อไป

นางสาวชวณ ลิ้มสุคนธ์ | บรรยายพิษวิทยา
22 มี.ค. 66 09.30 น. - 16.30 น.
โซนประชุม Free Sitting [3]
8 ที่นั่ง

การประชุมต่อไป

ไม่พบข้อมูล